Bệnh Viện Vạn Phúc Bình Dương 09 Năm 2017

Nhằm mục đích phát triễn bệnh viện giai đoạn 2017 _ 2027  Ban lảnh đạo bệnh viện Vạn Phúc 2.Tại địa chỉ đường DT 743 .Đã tiến hành nâng cấp cải tạo hệ thống phòng thăm khám bệnh.Với nhiều hạng mục trong đó thi công lại toàn bộ hê thống Điện _ Nước _Máy Lạnh. Được Ban Giám Đốc đặt lên hàng đầu vì tầm quan trọng của Hệ thống 34n Nước Máy lạnh khảo sát thực tế cùng với ban kỷ thuật của bệnh viện.Công ty TNHH Vinafuco  đã lập kế hoạch trình ban giám đốc.Được sự nhất trí cao của lảnh đạo. dịch vụ sửa chữa máy lạnh điện nước viafuco đả hoàn thành tốt